Chính sách bảo mật thông tin
Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội
0902 118 987

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin của phụ kiện xe hơi HOÀNG GIA đó là chính sách mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của các khách hàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong việc đảm bảo các yếu tố bảo mật để thông tin của quý khách hàng không bị sử dụng trái phép. Tuy nhiên, trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, phụ kiện xe hơi HOÀNG GIA sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ hình thức khiếu nại, tranh chấp nào liên quan đến truy cập trái phép đó.

Thông tin chi tiết:

1. Thông tin thu thập bao gồm:

Họ tên, Số CMND hoặc hộ chiếu, Ngày sinh, Giới tính, Chi tiết liên hệ tại nhà riêng và nơi làm việc, Địa chỉ giao hàng, Địa chỉ email, Số điện thoại cố định, Số điện thoại di động.

- Thông tin khách hàng cung cấp về sở thích, lựa chọn, đánh giá, hoặc các thông tin khách hàng đồng ý cung cấp trong khi tham gia vào các cuộc khảo sát hay chương trình khuyến mãi.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Phụ kiện xe hơi Hoàng Gia có thể cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba

- Phụ kiện xe hơi Hoàng Gia thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và hàng mới về…

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Không giới hạn. Chúng tôi có thể hủy thông tin nếu khách hàng trực tiếp có yêu cầu.

4. Thông tin liên hệ 

- Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp và phản hồi từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Xin gửi những ý kiến đóng của bạn theo liên kết: http://phukienhoanggia.net/contact-us

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

phukienhoanggia.net